پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصات و مزایده‌ها
تاریخ انتشار : 1398/07/17 تاريخ ايجاد : 1398/07/17 اندازه پرونده: 406207 bytes

  مناقصات و مزایده‌ها
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۱۰۷۷۶۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ 
  ۱۲:۲۶:۴۲  | 
  تعداد بازدید : ۱۴۱  |  تعداد نظرات : ۰
  اطلاعیه 
  ایجاد نمایشگاه گل و تولید گلهای فصلی
  کد خبر : ۱۰۳۷۹۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
  ۱۲:۵۶:۵۹  | 
  تعداد بازدید : ۱۵۸  |  تعداد نظرات : ۰
  آگهی دعوت به مزایده نوبت دوم
  اطلاعیه 
  اجارة زمینهای کشاورزی تیکمه داش برای چرا
  کد خبر : ۱۰۳۷۹۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
  ۱۲:۱۶:۲۱  | 
  تعداد بازدید : ۱۶۱  |  تعداد نظرات : ۰
  آگهی مزایدة نوبت اول
  اطلاعیه 
  اجارة زمین ورزشی پردیس سعیدآباد
  کد خبر : ۱۰۳۶۸۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ 
  ۱۴:۲۸:۲۹  | 
  تعداد بازدید : ۱۵۵  |  تعداد نظرات : ۰
  آگهی دعوت به مزایده نوبت اول
  اطلاعیه 
  مدرسة طبیعت
  کد خبر : ۱۰۰۳۷۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ 
  ۲۰:۱۴:۵۶  | 
  تعداد بازدید : ۱۶۹  |  تعداد نظرات : ۰
  اطلاعیه 
  ایجاد نمایشگاه گل و تولید گلهای فصلی
  کد خبر : ۹۸۹۲۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 
  ۲۳:۵۷:۰  | 
  تعداد بازدید : ۱۶۳  |  تعداد نظرات : ۰
  اطلاعیه 
  کشت گندم در ایستگاه ملکان
  کد خبر : ۹۵۶۷۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ 
  ۱۱:۲۲:۲۲  | 
  تعداد بازدید : ۱۹۸  |  تعداد نظرات : ۰

  5.3.12.0
  V5.3.12.0